Spiritele întrupate au o soartă, o temă de viaţă, o karmă şi un destin.

   Viaţa spiritului în trupul fizic este programată printr-un cod , o cifră.

   Viaţa spiritului ( duhului ) în trupul fizic este supervizată de ghizi şi călăuză ( îngerii de stânga şi de dreapta precum şi cel din creştet) şi de mesagerul întrupător.

   De regulă destruparea are loc normal, la bătrâneţe.

   Când se apropie clipa, omului i se dau vise cu rudele sale decedate, cu prietenii plecaţi din plan material care-l aşteaptă într-un loc mai fericit.

   Concomitent are loc o slăbire a legăturilor spiritului cu trupul fizic.

   Pentru unele destrupări vin din Astral medicii destrupători care lucrează pentru aceasta.

   Nu există moarte.

   Viaţa spiritului ( duhului ) este veşnică şi patria sa este în Astral.

   In anul, luna, ziua, ora şi secunda stabilită spiritul omului părăseşte trupul care i-a folosit pentru experienţa acelei vieţi.

   „ Moartea” nu este dureroasă.

   Seamănă cu căderea în somn şi uitarea.

   Odată ieşit din trup, cordonul auriu se rupe şi duhul respectiv este dus într-o zonă, loc, spaţiu infoenergetic din Astral pentru purificare şi refacere.

   Pentru spiritele care s-au eliberat prin moarte violentă urmează o perioadă de refacere mai lungă, deoarece s-au distrus anumite corpuri ale spiritului şi trebuie vindecate şi refăcute.

   În acest răstimp spiritul eliberat din trupul fizic este monitorizat de călăuza sa, de unii medici specialişti, de rudele şi cunoştinţele sale care se află mai demult în Astral.

   I se accesează memoria solară şi începe să-şi reamintească cine este.

   Pentru a se convinge că nu mai este în trup este condus de călăuza sa  ( îngerul păzitor ) prin locurile în care a trăit pe pământ  şi chiar la mormântul său unde-i putrezeşte trupul fizic.

   Tot ca urmare a unor morţi violente, unele spirite nu se pot ridica le cerul lor şi rămân prinse între planurile Astralului fiind atacate de spiritele elementare ori de cele malefice.

   În unele împrejurări aceasta se datorează ocupaţiilor tulburi vrăjitoreşti de pe pământ ori a unor magii negre efectuate asupra lor ca spirite întrupate.

   Acele spirite nu pot fi ridicate la cerul lor sunt deja prada duhurilor întunecate şi nu mai pot fi salvate sau cu mare greutate vor fi recuperate pentru a fi duse la nivelul lor .

   Îndeosebi pentru astfel de situaţii facem noi  referire aici la destrupare.

   Ţinând cont că duhul eliberat violent din trup are legături karmice cu persoane „vii”, imaginaţi-vă ce urmări sunt pentru cei aflaţi în trup !

    Ruperea lanţurilor magnetice de acest tip este deosebit de periculoasă

pentru operatorul care ar vrea să–i ajute pe cei rămaşi aici sau pe cei învăluiţi de maleficităţi în astralul inferior .

   Este bine de ştiut că destinul celui rămas în trup, cu care destrupatul avea legătură karmică, va fi amar.

   Practic aceştia vor fi bântuiţi, cum se spune popular, de demonii celui care nu poate pleca .

   Aspectul este asemănător cu suprapunerea convorbirilor telefonice a două posturi aflate în derivaţie .  

   Aceştia vor fi atacaţi ei înşişi de duhurile malefice care-i posedă pe cei destrupaţi violent ori asupra cărora s-a făcut magie neagră ( dacă nu cumva au făcut ei înşişi ) şi cu care se găseau în legătură karmică .

   Precizăm că există şi situaţii în care un spirit de joasă vibraţie abia destrupat de pe pământ nu vrea el însuşi să plece la cerul său .

   Dacă va acţiona o perioadă asupra persoanelor pe care le-a cunoscut inducându-le diferite stări şi trăiri vom avea de a face cu o bântuire în direct din partea aceluia şi se vor impune măsuri de corecţie ca să se ducă la locul său .

   Repetăm, sunt fire nevăzute care-i leagă pe oameni în cer şi pe pământ.

 

 

Dacă veţi avea nevoie vreodată de ajutor,

căutaţi- ne !

 

 

 

    

 

           

Copyright © 2004 Biomagikstar. Toate drepturile rezervate.